O nas
Loty
Hotele
Samochody
iPhone iPhone
Android Android
  • Loty
    Hotele
    Samochody
    O nas

Zmiana – Anulacja

Możliwość zmiany lub anulacji biletu lotniczego, podróży lub innego produktu dostępnego spośród oferowanych usług, jak również warunki i przepisy dotyczące tychże zmian i anulacji, są zależne od warunków zawartych w przepisach każdego takiego przypadku z osobna i airtickets® nie ma wpływu na te warunki i przepisy.

Wszelkie dodatkowe koszty, które mogą się pojawić w przypadku zmian lub anulacji usługi turystycznej, zawarte są w przepisach i warunkach dotyczącej konkretnej usługi i ponosi je wyłącznie użytkownik.

W przypadku, gdy operator daje użytkownikowi prawo do anulacji lub zmian danego produktu lub usługi, użytkownik jest zobowiązany do poinformowania airtickets® pisemnie o życzeniu dokonania zmian lub anulacji danego produktu lub usługi, w innym przypadku airtickets® może nie dokonać anulacji lub zmian w danej rezerwacji.

Przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji, użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się i zaakceptowania warunków i przepisów.

W przypadku, gdy użytkownik dokonał jedynie rezerwacji bez wydania biletu, która następnie została zmieniona lub anulowana, jedynie airtickets® może dokonać zmian lub anulacji bez obciążania dodatkowymi kosztami użytkownika. W przypadku gdy został wydany bilet lub voucher i gdy nastąpiły zmiany lub anulacje w podróży, airtickets® dokonuje zmian w rezerwacji, zgodnie z przepisami i warunkami narzuconymi przez operatora. Wszelkie dodatkowe koszty są identyczne z tymi narzucanymi przez wszystkie agencje turystyczne i zależne są od czasu anulacji.

Bez względu na warunki i przepisy dotyczące zmian i anulacji danej taryfy, koszty nałożone przez airtickets® (koszty administracyjne) obliczane są zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  • Zmiana taryfy na lot krajowy lub międzynarodowy: 210zł / bilet
  • Anulacja biletu na lot krajowy lub międzynarodowy: 210zł / bilet
Pasażer zobowiązany jest do skontaktowania się z airtickets® i poinformowania o wszelkich zmianach/anulacjach dotyczących hoteli lub innych usług turystycznych, przed podjęciem jakichkolwiek działań w tym celu.

Koszty administracyjne wynikłe z anulacji/zmian w oferowanych usługach, są zgodne z obowiązującymi normami rynku.
Zaliczka wpłacana na konto danej usługi, w przypadku anulacji, nie podlega zwrotowi.
W przypadku anulacji dokonanej przez operatora, nie będą naniesione dodatkowe koszty związane z anulacją i airtickets® nie nakłada kosztów administracyjnych.
Preferencje plików cookie